Bli med på Helse- og Adferdsundersøkelse for American Akita

Norsk American Akita Klubb starter nå opp en helse – og atferdsundersøkelse på American Akita i samarbeid med Frode Lingås ved Norges Veterinærhøgskole, NVH.

Vi ønsker å få oversikt over hvor mange American Akita som er friske hele livet, og vi ønsker å få oversikt over hvilke helse- og adferdsproblemer som er vanligst, og hvilke som skaper størst problemer for hund og eier.

Helseundersøkelsen er også en del av det omfattende ...

Fortsett →
0

Japanspesialen – samarbeid NAK og NSK

Japanspesialen, samarbeid med NAK (norsk akita klubb) og NSK (norsk shiba klubb)

På styremøtet den 5.november ble vi enig om å sende en ny skriftlig henvendelse til styret NAK og NSK vedrørende samarbeid om Japanspesialen. Svar vil foreligge etter et felles møte dem imellom.

Samtidig ønsker vi høre om hvordan stemmingen er blant våre medlemmer – å ha spesialen som tidligere (sammen med NAK og NSK på Hunderfossen) og samtidig delta og bidra både i helgen og planleggingen av utstillingen ...

Fortsett →
0

ETT CERT ORDNING- UTENLANDS CHAMPIONAT

1 CERT ORDNING-UTENLANDSK CHAMPIONAT
Generelt:
Alle hovedkrav – certifikat for utstillingschampionat, jaktprøve for jaktchampionat, bruksprøver for brukschampionat osv skal tas i det land hunden vil bli champion.

Tilleggskravene – prøveresultat for utstillingschampionat og utstillingsresultat for jaktchampionat osv – kan tas i hvilket som helst av de nordiske land eller annet oppgitt land.

Hund som har oppnådd championat i et av de nordiske land, blir champion i ytterligere nordiske land når den har oppnådd standardkravene i det landet, og når den oppfyller eventuelle ...

Fortsett →
0

Rasespesialen og samarbeid med NAK og Shibaklubben

12.09.2015

Rasespesialen og samarbeid med NAK og Shibaklubben

Det er flere som har lurt på om NAAK vil fortsette å ha sin rasespesial på Hunderfossen sammen NAK og shibaklubben (som tidligere).
Etter rasespesialen i 2012 har NAK (Norsk Akita Klubb) og NSK (shibaklubben) blitt enig om at de ikke ønsker at Norsk American Akita Klubb skal være med lenger.
Dette betyr at vi ikke kan planlegge å ha vår rasespesial sammen med dem som tidligere.
Fortsett →

0

Til Årsmøtet 2015

Til informasjon

Årsmøtet nærmer seg raskt. Fortsatt mangler vi frivillige kandidater til verv i Styret.. Klubben må ha et beslutningsdyktig styret!

Forslag fra NKK:
Om klubben mangler vesentlige personer i styret må det eventuelt avholdes et ekstraordinært årsmøte som så skal velge personer til de ubesatte verv.
Medlemmene må da kunne foreslå nye kandidater og valgkomiteen må jobbe videre for å finne kandidater til disse vervene.

Av denne grunn må ...

Fortsett →
0
Page 1 of 3 123