Til Årsmøtet 2015

Til informasjon

Årsmøtet nærmer seg raskt. Fortsatt mangler vi frivillige kandidater til verv i Styret.. Klubben må ha et beslutningsdyktig styret!

Forslag fra NKK:
Om klubben mangler vesentlige personer i styret må det eventuelt avholdes et ekstraordinært årsmøte som så skal velge personer til de ubesatte verv.
Medlemmene må da kunne foreslå nye kandidater og valgkomiteen må jobbe videre for å finne kandidater til disse vervene.

Av denne grunn må ...

Fortsett →
0

RAS er publisert!

Da har vi gleden av å presentere det ferdige dokumentet på rasens avlstrategier:
RAS- Rasespeifikke Avls Strategier

Det er gjort et godt stykke arbeid med å få produsert dette dokumentet og vi håper at den kan være nytte og hjelp for både oppdrettere og andre.
RAS er NAAK sitt strategidokument for klubbens avlsarbeide. Det er ment som et verktøy til rasens oppdrettere i deres avlarbeid.
RAS ...

Fortsett →
0

Innkalling til årsmøte 2015

Du innkalles med dette til årsmøte i Norsk American Akita Klubb (NAAK)

Tid: Lørdag 5.september 2015 kl. 18
Sted: Big Horn Steak House, Tærudgata 2, Lillestrøm

Dagsorden:
Sak 1: Konstituering

  • valg av møteleder
  • valg av sekretær
  • valg av tellekorps
  • valg av to protokoll vitner

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3: ...

Fortsett →
0