RAS er publisert!

Da har vi gleden av å presentere det ferdige dokumentet på rasens avlstrategier:
RAS- Rasespeifikke Avls Strategier

Det er gjort et godt stykke arbeid med å få produsert dette dokumentet og vi håper at den kan være nytte og hjelp for både oppdrettere og andre.
RAS er NAAK sitt strategidokument for klubbens avlsarbeide. Det er ment som et verktøy til rasens oppdrettere i deres avlarbeid.
RAS ...

Fortsett →
0

Innkalling til årsmøte 2015

Du innkalles med dette til årsmøte i Norsk American Akita Klubb (NAAK)

Tid: Lørdag 5.september 2015 kl. 18
Sted: Big Horn Steak House, Tærudgata 2, Lillestrøm

Dagsorden:
Sak 1: Konstituering

  • valg av møteleder
  • valg av sekretær
  • valg av tellekorps
  • valg av to protokoll vitner

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3: ...

Fortsett →
0

Hvordan er fremtiden NAAK..

Hvordan er fremtiden for Norsk American Akita  Klubb?

Med stormskritt, nærmer tiden seg for årsmøtet som skal gjennomføres i september samtidig med rasespesialen på Lillestrøm.
Uten unntak er det også i år store problemer med å få frivillige til å ta på seg verv i klubben. Valgkomitee har nå – noen få dager før fristen for å melde kandidater til verv i styret ikke nok frivillige til å velge mellom!
Foruten om verv i styret, trenger vi også frivillige ...

Fortsett →
0

Årsmøte 2015

Årsmøtet 2015

Årsmøtet 2015 vil bli avholdt lørdag 5.september 2015 i forbindelse med rasespesialen på Lillestrøm etter at vår rasespesial utstilling er ferdig på ettermiddagen.

Valg

Valgkomiteen er allerede i gang med å finne kandidater til å fylle verv i styret. All aktivitet i NAAK er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer. Det betyr at alle må være med å ta ansvar. Vær derfor positiv når dere blir kontaktet av valgkomiteen og vær ikke redd for å ta på dere ...

Fortsett →
0

Ny redaktør til bladet Great News

Styret i NAAK vil takke Lill Chanett for den kjempejobben hun har gjort som redaktør i Great News. Nå overlater hun stafettpinnen videre.
NAAK vil presentere Nina Hermannsen som ny redaktør til Great News med
Maria – Isabell Moen og Thomas Wolfbane Berglund som medhjelpere.
E – post: blad@american-akita.no

Vi ønsker de lykke til å håper alle dere andre vil være medvirkende til en godt fungerende hjemmeside og et blad vi alle ønsker å få ...

Fortsett →
0

Ledige verv i klubben – flere frivillige ønskes!

Klubben ønsker flere frivillige sjeler velkommen!!

Medlemmer som har lyst til å hjelpe til eller gjøre noe aktivt for rasen og klubben vår om å ta kontakt med Styret i NAAK. Vi er alltid glade for nye ansikter som vil være med å fylle verv i klubben.

 

 

Redaktør til bladet Great News

great-news-768x1024Norsk American Akita Klubb søker ny ...

Fortsett →
0

Finsk American Akita klubb/Autoimmune sykdommer hos american akita

Finsk American Akita Klubb v/ Ulla Seppälä:holder på med å samle inn informasjon om autoimmune sykdommer hos american akita. De håper på å få mest mulig informasjon om linjer som kan være bærere av autoimmune sykdommer, dette som et ledd i at oppdrettere skal kunne unngå å avle på f.eks 2 bærere av sykdommene.
Resultatene vil bli offentliggjort når resultatene er klare.
Hello you all !
I am a secretary at Finnish American ...

Fortsett →
0

Om adferd, mentalitet og bruk av MH-beskrivelse

Lørdag 18.april arrangerte NAAK seminar for å lære mere om hva adferd er, hvordan kan vi måle adferd? Hvordan kan en MH- beskrivelse hjelpe oss til å bli bedre oppdrettere, bedre hundeeiere fordi vi forstår hunden vår bedre?
Gry Løberg og Maj Brit Iden var innleid som foredragsholdere. Begge veldig dyktige og ikke minst trivelige damer!
Dette ble et vellykket seminar som fikk masse positive tilbakemeldinger fra deltagerne. I underkant av et førtitalls tilhørere hadde funnet veien til Lierbyen utenfor ...

Fortsett →
0
Page 2 of 3 123