Nytt fra NKK: Høring – jakt, felling og fangst

Høring – jakt, felling og fangst

NKK har sendt ut melding til alle medlemsklubbene om høring fra Miljødirektoratet.

Til klubber/forbund
Høring – endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst.
Miljødirektoratet (MD) sender med dette endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst, ut på høring.Vi ber om at høringssvar fra klubbene sendes inn til NKK innen 1.februar 2016 på jakt@nkk.no.

Hilsen

EVA PEDERSEN
Saksbehandler Aktivitetsavd.

 

Linker til dokumenter:

Fortsett →
0

Nytt fra NKK: Hundehelse – Gratis seminar på Veterinærhøgskolen i Oslo

Gratis seminar på Veterinærhøgskolen i Oslo

NKK avholder et åpent seminar med tittelen «Helse på rasenivå: Hva kan forskningsstatistikk forelle oss» den 22. februar 2016.

Seminaret egner seg for alle som jobber med hundeavl: RAS-ansvarlige og avlsråd, styrer i raseklubber, oppdrettere og veterinærer (også studenter). Foredraget vil foregå på engelsk.

Påmelding og flere detaljer finnes HER

Fortsett →
0

Helse og atferdsundersøkelse American Akita

Helse og atferdsundersøkelse for American Akita

Helse – og atferdsundersøkelse på American Akita er i samarbeid med Frode Lingås ved Norges Veterinærhøgskole, NVH.

Vi ønsker å få oversikt over hvor mange American Akita som er friske hele livet, og vi ønsker å få oversikt over hvilke helse- og adferdsproblemer som er vanligst, og hvilke som skaper størst problemer for hund og eier.

Helseundersøkelsen er også en del av det omfattende arbeidet raserådet ...

Fortsett →
0