DIN HUND KAN VÆRE KVALIFISERT FOR GRATIS TEST

American Akita Club Of America har donert $2500 for at Akita med Sebacceous Adenitis (SA) og Vogt Koyanangi Harada (VKH) syndrom skal kunne bli testet. Testen er åpen for ALLE akitaer,både japansk og amerikansk type.
Målet er å samle inn prøver fra 50 affiserte hunder til forskning under ledelse av Dr.N.C.Pedersen.
Formålet med forskningen er å se mulige genetiske sammenhenger eller risikofaktorer ved å sammenligne prøver fra affiserte hunder med prøver fra ...

Fortsett →
0