Helse og atferdsundersøkelse American Akita

Helse og atferdsundersøkelse for American Akita

Helse – og atferdsundersøkelse på American Akita er i samarbeid med Frode Lingås ved Norges Veterinærhøgskole, NVH.

Vi ønsker å få oversikt over hvor mange American Akita som er friske hele livet, og vi ønsker å få oversikt over hvilke helse- og adferdsproblemer som er vanligst, og hvilke som skaper størst problemer for hund og eier.

Helseundersøkelsen er også en del av det omfattende arbeidet raserådet ...

Fortsett →
0
Page 2 of 2 12