Årsmøte 2019 blir flyttet grunnet feil i innkallingen, samt for få deltagende. Styret har besluttet å avholde årsmøtet under Dogs4All 15-17 November. Da vil flest mulig ha mulighet til å delta. Vi beklager dette.

Med vennlig hilsen Styret/NAAK