illustrasjon-1

Årsmøtet 2015

Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk American Akita Klubb (NAAK),etter rasespesial utstillingen.

Tid: Lørdag 5.september 2015 kl.18.00 

Sted: Big Horn Steakhouse, Tærudgata 2, Lillestrøm

Årsmøte dokumenter : Årsberetning 2014

 


Valg

Valgkomiteen er allerede i gang med å finne kandidater til å fylle verv i styret. All aktivitet i NAAK er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer. Det betyr at alle må være med å ta ansvar. Vær derfor positiv når dere blir kontaktet av valgkomiteen og vær ikke redd for å ta på dere et verv. Alle får opplæring og det er lærerikt å ha verv.

Det er fullt mulig for dere å foreslå kandidater, deg selv eller andre. Ta kontakt med Bente Vedal på mail bente.vedal@hotmail.no.
Forslag på kandidater må være valgkomiteen i senest 5 uker før møtedato (1.august 2015).

Kanditater som søkes er:

  • Nestleder (2 år)
  • Sekretær (2 år) – suppleringsvalg 1 år
  • 1 styremedlem for 2 år
  • 1 styremedlem for 1 år
  • 2 varamedlemmer for 1 år
  • Leder for valgkomite
Saker

Dere kan også foreslå saker som dere ønsker behandlet på årsmøtet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato (1.august 2015).

 

Styret innkaller til årsmøte senest 3 uker i forkant (15.august 2015). Årsmøte dokumentasjon gjøres kjent på vår web side.