ÅRSMØTE NORSK AMERICAN AKITA KLUBB 2018

Årsmøtet 2018 vil bli avholdt Lørdag 02.06.18 på Vøra Camping (samme sted som rasespesialen)

Trykk her for innkalling til Årsmøtet!

Mvh

Styret