ÅRSMØTE NORSK AMERICAN AKITA KLUBB 2018

Årsmøtet 2018 vil bli avholdt Lørdag 02.06.18 på Vøra Camping (samme sted som rasespesialen)

Trykk her for innkalling til Årsmøtet!

Mvh

Styret

 

Trykk her for årsmøteprotokoll 2018!