Figurant Kurs


Figurantkurset i 2015

avlyses pga for få påmeldte fra klubbens medlemmer. Nytt kurs vil muligens settes opp i 2016.

 


 

531Norsk American Akita Klubb

inviterer til figurant kurs (MH, Funksjonsanalyse, og Karaktertest) helgen 20-22 mars 2015.

Fredag 20.mars: 18:00 – 20:30
Lørdag 21.mars: 09:00 – 16.00
Søndag 22.mars: 09:00 – 16:00

 

Kurset er åpent for alle interesserte, og du vil lære mye om mentalitet og testing av hund.
Ønsker du å bli figurant/testleder for Funksjonsanalyse/karaktertest/MH er kurset obligatorisk. En unik sjanse til å lære mye om hundens mentalitet og kroppsspråk. Figurant er en offisiell utdannelse som autoriseres av NKK.

Instruktør: Sverre Kirkemo

Påmelding:
Pris:
Kr. 1200,- for Andre
Kr.  450,- (NAAK medlemmer mot avtale med Norsk American Akita Klubb, for den prisen forplikter man seg til å være delaktig på 3 tester som figurerer på våre prøver).

Spørsmål/ påmelding til Mirjam Solbakk, mirjamso(att)online.no Tlf.91329410
Påmeldingsfrist/ betalingsfrist: 1.mars 2015 (Påmelding er bindende etter fristens utløp).

OBS! Ta med niste. Kaffe serveres på kurset.

Overnatting:

Litt om MH
MH er en nyttig prøve/test som alle typer hunder kan delta på. Den gir en beskrivelse av hvordan hunden reagerer på en fastlagt prøvebane med 10 ulike momenter. Utfra beskrivelsen av hundens reaksjoner under de ulike momentene, kan man få en ide om hundens mentale sammensetning. Dette kan være nyttig for en vanlig hundeier fordi man får en ide om hvordan hunden vil reagere i ulike situasjoner, og man får vite litt om hvilke egenskaper man skal forsterke og hvilke man vil dempe i sin hund.
For oppdrettere kan det være av stor interesse og få MH beskrevet sine avlsdyr, og avkom etter disse. Det er ikke slik at en hund enten har god eller dårlig mentalitet, mentaliteten er sammensatt å ved å teste hundene kan man avle for å få til den rasetypiske mentaliteten (passende nivå av tilgjengelighet, samarbeidslyst, lekelyst, nysgjerrighet, avreagering, jaktinstinkt, gripelyst, skuddfasthet etc.)

 

Når du skal delta på mentalbeskrivelse med din hund, er du pliktet til å sette deg inn i NKK’s regler for Mentalbeskrivelse hund. Disse finner du på NKK Regelverk:
Regler-for-mentalbeskrivelse-hund-per-01.05.12