Årsmøte 2015


Årsmøtet 2015

Årsmøtet 2015 vil bli avholdt lørdag 5.september 2015 i forbindelse med rasespesialen på Lillestrøm etter at vår rasespesial utstilling er ferdig på ettermiddagen.

Valg

Valgkomiteen er allerede i gang med å finne kandidater til å fylle verv i styret. All aktivitet i NAAK er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer. Det betyr at alle må være med å ta ansvar. Vær derfor positiv når dere blir kontaktet av valgkomiteen og vær ikke redd for å ta på dere et verv. Alle får opplæring og det er lærerikt å ha verv.

Det er fullt mulig for dere å foreslå kandidater, deg selv eller andre. Ta kontakt med Bente Vedal på mail bente.vedal@hotmail.no.
Forslag på kandidater må være valgkomiteen i senest 5 uker før møtedato (1.august 2015).

Kanditater som søkes er:

  • Nestleder (2 år)
  • Sekretær (2 år) – suppleringsvalg
  • 1 styremedlem for 2 år
  • 1 styremedlem for 1 år
  • 2 varamedlemmer for 1 år
  • Leder for valgkomite

De forskjellige verv`s arbeidsoppgaver finner du ved å følge denne linken:
Styremedlemms oppgaver

Saker

Dere kan også foreslå saker som dere ønsker behandlet på årsmøtet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato (1.august 2015).

 

Styret innkaller til årsmøte senest 3 uker i forkant (15.august 2015). Årsmøte dokumentasjon gjøres kjent på vår web side.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *