Årsmøte 2016 – NAAK


Årsmøtet 2016

Årsmøtet 2016 vil bli avholdt lørdag 5.juni 2016 i forbindelse med rasespesialen i Drammen.

Valg

Valgkomiteen er allerede i gang med å finne kandidater til å fylle verv i styret. All aktivitet i NAAK er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer. Det betyr at alle må være med å ta ansvar. Vær derfor positiv når dere blir kontaktet av valgkomiteen og vær ikke redd for å ta på dere et verv. Alle får opplæring og det er lærerikt å ha verv.

Det er fullt mulig for dere å foreslå kandidater, deg selv eller andre. Ta kontakt med Bente Vedal på mail bente.vedal(att)hotmail.no.
Forslag på kandidater må være valgkomiteen ihende senest 5 uker før møtedato (1.mai 2016).

Kanditater som søkes er:

  • Leder (2 år)
  • Sekretær (2 år)
  • 1 styremedlem for 2 år
  • 2 varamedlemmer for 1 år
  • Vara for valgkomite

De forskjellige verv`s arbeidsoppgaver finner du ved å følge denne linken (se side 1-3): Oversikt-arb-oppgaver-for-styret-og-komiteer NAAK