Årsmøtet 2017: Kandidater til verv i styret


Da nærmer årsmøtet seg og hvis det er noen som har noen saker de vil ha tatt opp på årsmøte må disse sendes inn til styret innen fristen.

Vi trenger også kandidater til verv i klubben da flere av postene står til valg. Ønsker du å bidra positivt til våre herlige american akitaer setter vi pris på navn på kandidater som ønsker å jobbe for rasen innen fristen.

Saker til årsmøtet sendes på e-post til: post@american-akita.no

Kandidater sendes på e-post til valgkommitéen: valg@american-akita.no

Vi sees på Hummeren Hotell, Tananger, helgen 08-10 september