Bli med på Helse- og Adferdsundersøkelse for American Akita


Norsk American Akita Klubb starter nå opp en helse – og atferdsundersøkelse på American Akita i samarbeid med Frode Lingås ved Norges Veterinærhøgskole, NVH.

Vi ønsker å få oversikt over hvor mange American Akita som er friske hele livet, og vi ønsker å få oversikt over hvilke helse- og adferdsproblemer som er vanligst, og hvilke som skaper størst problemer for hund og eier.

Helseundersøkelsen er også en del av det omfattende arbeidet raserådet gjør med RAS (rasespesifikk avlsstrategi).

Vi ønsker at ALLE som har hatt rasen etter rasedelingen i år 2000 deltar. Dette er en enkel undersøkelse som tar ca. 10-15 minutter å fylle ut, og dine svar sendes inn med et tastetrykk.
Undersøkelsen er anonym dvs at ingen vil se hvem eiere, oppdrettere eller hvilke hunder det er svart for (kun Frode Lingås har denne informasjonen).

Spre informasjonen til alle du vet om som kan ha eller har hatt rasen American Akita!!

Mer informasjon om helseundersøkelsen er her!


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *