Bronsemerket arrangeres i kjekstadmarka i Røyken ila august. Ved interesse ta kontakt.
Dato vil komme fortløpende.