Japanspesialen – samarbeid NAK og NSK

Japanspesialen, samarbeid med NAK (norsk akita klubb) og NSK (norsk shiba klubb)

På styremøtet den 5.november ble vi enig om å sende en ny skriftlig henvendelse til styret NAK og NSK vedrørende samarbeid om Japanspesialen. Svar vil foreligge etter et felles møte dem imellom.

Samtidig ønsker vi høre om hvordan stemmingen er blant våre medlemmer – å ha spesialen som tidligere (sammen med NAK og NSK på Hunderfossen) og samtidig delta og bidra både i helgen og planleggingen av utstillingen ...

Fortsett →
0

ETT CERT ORDNING- UTENLANDS CHAMPIONAT

1 CERT ORDNING-UTENLANDSK CHAMPIONAT
Generelt:
Alle hovedkrav – certifikat for utstillingschampionat, jaktprøve for jaktchampionat, bruksprøver for brukschampionat osv skal tas i det land hunden vil bli champion.

Tilleggskravene – prøveresultat for utstillingschampionat og utstillingsresultat for jaktchampionat osv – kan tas i hvilket som helst av de nordiske land eller annet oppgitt land.

Hund som har oppnådd championat i et av de nordiske land, blir champion i ytterligere nordiske land når den har oppnådd standardkravene i det landet, og når den oppfyller eventuelle ...

Fortsett →
0

Rasespesialen og samarbeid med NAK og Shibaklubben

12.09.2015

Rasespesialen og samarbeid med NAK og Shibaklubben

Det er flere som har lurt på om NAAK vil fortsette å ha sin rasespesial på Hunderfossen sammen NAK og shibaklubben (som tidligere).
Etter rasespesialen i 2012 har NAK (Norsk Akita Klubb) og NSK (shibaklubben) blitt enig om at de ikke ønsker at Norsk American Akita Klubb skal være med lenger.
Dette betyr at vi ikke kan planlegge å ha vår rasespesial sammen med dem som tidligere.
Fortsett →

0

Til Årsmøtet 2015

Til informasjon

Årsmøtet nærmer seg raskt. Fortsatt mangler vi frivillige kandidater til verv i Styret.. Klubben må ha et beslutningsdyktig styret!

Forslag fra NKK:
Om klubben mangler vesentlige personer i styret må det eventuelt avholdes et ekstraordinært årsmøte som så skal velge personer til de ubesatte verv.
Medlemmene må da kunne foreslå nye kandidater og valgkomiteen må jobbe videre for å finne kandidater til disse vervene.

Av denne grunn må ...

Fortsett →
0

RAS er publisert!

Da har vi gleden av å presentere det ferdige dokumentet på rasens avlstrategier:
RAS- Rasespeifikke Avls Strategier

Det er gjort et godt stykke arbeid med å få produsert dette dokumentet og vi håper at den kan være nytte og hjelp for både oppdrettere og andre.
RAS er NAAK sitt strategidokument for klubbens avlsarbeide. Det er ment som et verktøy til rasens oppdrettere i deres avlarbeid.
RAS ...

Fortsett →
0

Innkalling til årsmøte 2015

Du innkalles med dette til årsmøte i Norsk American Akita Klubb (NAAK)

Tid: Lørdag 5.september 2015 kl. 18
Sted: Big Horn Steak House, Tærudgata 2, Lillestrøm

Dagsorden:
Sak 1: Konstituering

  • valg av møteleder
  • valg av sekretær
  • valg av tellekorps
  • valg av to protokoll vitner

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3: ...

Fortsett →
0
Page 3 of 5 12345