Båndtvang

I tiden fra og med fra 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet.

Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

Båndtvangen gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening.

Flere ...

Fortsett →
0

NKK har nå lansert nettsiden kjøpehund.no

Kjøpehund.no – der hvor hund og eier møtes!

NKK har nå endelig lansert nettsiden kjøpehund.no – møteplassen for seriøse oppdrettere og valpekjøpere!

NKK håper kjøpehund.no vil føre til et løft for alle seriøse oppdrettere i Norge – slik at vi alle kan bidra til fortsatt god hundevelferd, og sikre at hunden i dagens Norge får fortsette å være til nytte og glede!
Se link nedenfor for mere informasjon.

kjøpehund.no

Fortsett →
0

Pris endringer ift påmelding rasespesialen 2005

INFO FRA NKK VEDR. RASESPESIALUTSTILLING/ EDS:

Rasespesialen kan starte kl.13 eller når ringen blir ledig. Skal være ferdig innen kl.18.
Det er gitt generell dispensjon fra utstillingsreglenes bestemmelser om kritikker ved utstillingen arrangert i forbindelse med EDS-15. Klubben avgjør selv om den ønsker kritikker på sin utstilling.
Ønsker klubben kritikker i ringen kan det maksimale antall påmeldte hund i den enkelte ring være:

  • 1) Med skriftlig kritikk og/ eller åpen bedømmelse: max antall hund pr.ring er 60 hunder.
  • 2) Uten skriftlig kritikk og ...
Fortsett →
0

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside.

Klubben er nå registrert i enhetsregisteret + frivillighetsregisteret. Dette gjør at vi blant annet kan eie eget domene, ha egen bank konto, søke om momsrefusjon, søke om tilskudd ved feks kurs, prøver, arrangement etc.
Vi har i denne forbindelse fått registrert eget domene som vil bli www.american-akita.no. Det gamle domene navnet og webhotell som vi bruker nå (www.americanakita.no) hadde klubben fått låne av private for at klubben skulle kunne sette opp hjemmeside. Hjemmesiden ...

Fortsett →
0

Arkiv fra gammel hjemmeside/ Nyheter

Figurantkurs 20-22 mars 2015

531

Medlemmer har etterlyst andre aktiviteter enn utstilling i klubben. Derfor vil vi blant annet inviterer til figurant kurs for klubbens medlemmer. Det er et mål og få rekruttert 3 – 4 medlemmer til å gjennomføre figurantkurs i løpet av våren (NAAK dekker store deler av kurset mot at de jobber gratis for klubben 3 ganger) slik at ...

Fortsett →
0
Page 5 of 5 12345