DIN HUND KAN VÆRE KVALIFISERT FOR GRATIS TEST


American Akita Club Of America har donert $2500 for at Akita med Sebacceous Adenitis (SA) og Vogt Koyanangi Harada (VKH) syndrom skal kunne bli testet. Testen er åpen for ALLE akitaer,både japansk og amerikansk type.
Målet er å samle inn prøver fra 50 affiserte hunder til forskning under ledelse av Dr.N.C.Pedersen.
Formålet med forskningen er å se mulige genetiske sammenhenger eller risikofaktorer ved å sammenligne prøver fra affiserte hunder med prøver fra friske hunder.

https://www.vgl.ucdavis.edu/services/dog/GeneticDiversityInAkitas.php

YOUR DOG MAY QUALIFY FOR A FREE DIVERSITY TEST!

The Akita Club of America donated $2500 that will be used to test Akitas affected with sebaceous adenitis (SA) and Vogt-Koyanagi-Harada disease (VKH)! This is open for all types of Akitas. The goal is to collect samples from 50 SA and VKH Akitas for research under Dr. N.C. Pedersen. The purpose of the research is to see possible genetic connections or risk factors in diseased dogs by comparing their samples to those from healthy Akitas.

https://www.vgl.ucdavis.edu/services/dog/GeneticDiversityInAkitas.php