Helse og atferdsundersøkelse American Akita


Helse og atferdsundersøkelse for American Akita

[callout font_size=»13px» style=»silver»]Helse og atferdsundersøkelsen for american akita er gang og vi oppfordrer flere til å delta!! Status for antall mottatte svar på helse og atferds undersøkelsen er pr idag kun 28 svar. Med andre ord så går det litt trått foreløpig!…[/callout]

Helse – og atferdsundersøkelse på American Akita er i samarbeid med Frode Lingås ved Norges Veterinærhøgskole, NVH.

Vi ønsker å få oversikt over hvor mange American Akita som er friske hele livet, og vi ønsker å få oversikt over hvilke helse- og adferdsproblemer som er vanligst, og hvilke som skaper størst problemer for hund og eier.

Helseundersøkelsen er også en del av det omfattende arbeidet raserådet gjør med RAS (rasespesifikk avlsstrategi).

Vi ønsker at ALLE som har hatt rasen etter rasedelingen i år 2000 deltar. Dette er en enkel undersøkelse som tar ca. 10-15 minutter å fylle ut, og dine svar sendes inn med et tastetrykk.
Undersøkelsen er anonym dvs at ingen vil se hvem eiere, oppdrettere eller hvilke hunder det er svart for (kun Frode Lingås har denne informasjonen).

Spre informasjonen til alle du vet om som kan ha eller har hatt rasen American Akita!!

Mer informasjon om helseundersøkelsen er her!

LYKKE TIL MED UNDERSØKELSEN