Helse- og atferdsundersøkelse for American Akita

ENDA BEDRE HELSE,  ATFERD OG LIVSKVALITET FOR VÅR RASE

Akitas Fearless Spirits2www.lynniel.com

Bli med på helseundersøkelsen 2015 / 2016

(Information in English at the end of this page)

Norsk American Akita Klubb har besluttet å utføre en helse- og adferdsundersøkelse på American Akita i samarbeid med Frode Lingås ved Norges Veterinærhøgskole, NVH.

Vi ønsker at ALLE som har hatt rasen etter rasedelingen i år 2000 deltar. Dette er et omfattende arbeid for å kunne utforme RAS i fremtiden samt bidra til NAAK sine mål for fremtidens avl på American Akita. Derfor trenger vi kunnskap om hvordan rasen har vært tidligere og hvordan den er i dag. Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare, jo flere som deltar i undersøkelsen desto mer verdifull og pålitelig blir informasjonen.

NVH har ansvar for bearbeidelse av data og vil sørge for at informasjon om den enkelte hund/eier blir behandlet konfidensielt.

Slik er Helseundersøkelsen:

Helseundersøkelsen består av tre deler:

Del 1 identifiserer hund og eier. Dette er en kontroll slik at hunden som registreres tilhører riktig rase.

Del 2 består av spørsmål knyttet til hundens helse.

Del 3 omhandler hundens atferd. Denne er svært viktig for hundens velferd.

Bare resultatene fra del 2 og 3 vil bli tilgjengelig for NAAK. Del 1 blir ikke tilgjengelig og undersøkelsen er derfor konfidensiell. NAAK får bare opplysninger om forekomst i prosent/antall hunder. Veterinærhøgskolen har ansvar for bearbeidelse av data og vil sørge for at informasjon om den enkelte hund/eier blir behandlet konfidensielt. Undersøkelsens verdi vil øke med antallet svar. Ved å sette av et kvarters tid til å svare, vil du bidra til å gi økt kunnskap om rasen i Norge

Slik gjør du :

1.Gå inn på:https://response.questback.com/norgesveterinrhgskole/wmpl3ccwvj Eller klubbens hjemmeside www.american-akita.no for link.

2.Ha registreringsnummer klart for hunden / hundene dine. Om hunden er død ønsker vi fortsatt at du tar undersøkelsen.

Alle som eier eller har eid en American Akita / Great Japanese oppfordres til å svare. Vi ønsker også svar for hunder som er døde.
Vi setter stor pris på om dere deler denne informasjonen videre til alle som har eller har hatt rasen.
Du trenger ikke være medlem av noen klubb for å delta, det holder at du eier eller har eid en American Akita.

Hva skal undersøkelsen brukes til:

Helseundersøkelsen er en del av det omfattende arbeidet raserådet gjør med RAS (rasespesifikk avlsstrategi). Vi håper med denne helseundersøkelsen at vi vil få en bedre oversikt over rasens helse og adferd, samt noe å jobbe videre med i utforming av RAS og NAAK sine mål for hundeavl i fremtiden.

FRIST 02.10.2016

SLIK GJØR DU:

1. Ha registreringsnummer klart for hunden / hundene dine. Om hunden er død ønsker vi fortsatt at du tar undersøkelsen. Ved å klikke på linken nedenfor

2. Gå inn på: https://response.questback.com/norgesveterinrhgskole/wmpl3ccwvj

ENGLISH

The American Akita Club of Norway is having a survey regarding the breeds Health and behavior.

If you previously or currently own an American Akita registered in Norway we request that you complete the survey. You might ask your dogs breeder/a friend whom is norwegian to help you complete the survey.

The survey apply to all American Akitas/Great Japanese from the year 2000 until present.

If questions, do not hesitate to contact us by PM or e-mail post@american-akita.no

Thank You,

American Akita Club of Norway

Dersom du har spørsmål, kommentarer eller trenger hjelp til å komme i gang – kontakt oss!

Kontakt raserådets medlemmer for hjelp eller spørsmål:
rase@american-akita.no

Hilsen fra Norsk American Akita Klubb ved Raserådet og Styret

Informasjon for videreformidling, skriv ut!
PDF