Hvordan er fremtiden..


viktig

Hvordan er fremtiden for Norsk American Akita  Klubb?

Med stormskritt, nærmer tiden seg for årsmøtet som skal gjennomføres i september samtidig med rasespesialen på Lillestrøm.
Uten unntak er det også i år store problemer med å få frivillige til å ta på seg verv i klubben. Valgkomitee har nå – noen få dager før fristen for å melde kandidater til verv i styret ikke nok frivillige til å velge mellom!
Foruten om verv i styret, trenger vi også frivillige til verv i råd og komiteer samt frivillige til å hjelpe til ift utstillinger og andre aktiviteter :-(

En klubb kan ikke fungere uten et styre og hjelp fra sine medlemmer!

  • Betyr dette at dere ikke ønsker at Norsk American Klubb skal eksistere som klubb?
  • Betyr dette at vi på årsmøte må foreslå å nedlegge alle råd, komiteer og aktiviteter for å frigi medlemmer som allerede er aktive og gjør en kjempejobb (raseråd, aktivitetsgruppe etc) i håp om at disse vil påta seg et verv i styret?
  • Betyr dette at vi må foreslå for årsmøtet å nedlegge klubben i sin helhet fordi det er ingen til å ta over ledige verv i klubben?
  • Hva ønsker dere? Det er faktisk dere som bestemmer…….

 

 Norsk American Akita Klubb er helt avhengig av deg!

 

Verv i en klubb består av enkeltmedlemmer som er villige til å tenke for mange

 

 

Norsk American Akita Klubb er en samling av mennesker med samme interesse som har organisert seg. Det betyr ikke at alle er enige, men i basis ligger det en felles interesse for hund, rasen eller en hundeaktivitet.

Det er så lite som skal til dersom alle bidrar med litt. Det er ikke slik at dersom du blir medlem i en hundeklubb så må du ta på deg all verdens verv, ansvar og arbeidsoppgaver. Men for å få en bedre klubb, et bedre tilbud til deg selv, et bedre miljø – bør alle gi litt til felleskapet.

bidra

 

 

Har du kritikk til klubben og klubbens styre?

Det er ikke uvanlig at medlemmer, også styremedlemmer, retter kritikk mot klubben. Klubben gjør ikke ditt og gjør ikke datt, klubben burde gjøre både det ene og det andre, klubben burde hatt flere tilbud, klubben burde hatt bedre styre.
Men stopp nå en halv. Hvem er klubben?
Norsk American Akita Klubb er en frivillig organisasjon der hvem som helst kan bli medlem mot å betale en medlemsavgift. Styret velges av disse medlemmene. Som regel er styret et ubetalt verv.
Dette betyr at noen av klubbens medlemmer er villige til å bruke sin tid, tid som kunne ha vært nyttet til trening av egen hund eller til lønnet arbeid, for at du skal få tilbud som du kan ha glede av.

Og hvem er du?
Du er et medlem på lik linje med alle andre. Du har en stemme, som alle andre og betyr derfor like mye for klubben som hvilket som helst annet medlem. Dersom du bruker din stemme ved valg, kan du selv bestemme hvem som skal styre klubben.
Dersom det ikke er noen «vettuge» medlemmer å stemme på, må du selv være med på å finne den personen som er villig til å stå på valg eller melde deg som frivillig selv.

Du kan ikke forvente å bli hørt dersom andre skal gjøre jobben, mens du selv «bare» skal sitte i bakgrunnen og kanskje kritisere.
Alle medlemmer kan bidra med noe!

 

Ikke si ja for så å gjøre ingen ting

Klubben må fylle alle verv på papiret – men den må også fylle alle verv i praksis. Dersom du sier ja til et verv eller en arbeidsoppgave, og du ikke gjør noe, må du være klar over at noen må gjøre din jobb i tillegg til sin egen. Ting gjør seg ikke av seg selv.
Klubben trenger ikke først å fremst hoder, den trenger hjerner og hender.
Med dette mener vi at det hjelper ikke å ha mange navn på papiret dersom disse navnene kun er på papiret, men aldri å se når en jobb skal gjøres.
Alt arbeid er like viktig. Det kan være alt fra å være leder, kasserer, komme med idèer, vaske et gulv, bake en kake, selge lodd, ta bilder, skrive noen ord osv.

Dersom alle bidrar litt skal vi love dere at det skjer mye!

 

Vil du ha en klubb må du bidra!

 

I første omgang bør du gå inn på siden som informerer om årsmøtet og hvilke verv som det er behov for i styret. Vi trenger også mange ildsjeler til klubbens råd og komiteer!

ÅRSMØTET

illustrasjon-1