Innkalling til årsmøte 2015


Du innkalles med dette til årsmøte i Norsk American Akita Klubb (NAAK)

Tid: Lørdag 5.september 2015 kl. 18
Sted: Big Horn Steak House, Tærudgata 2, Lillestrøm

Dagsorden:
Sak 1: Konstituering

  • valg av møteleder
  • valg av sekretær
  • valg av tellekorps
  • valg av to protokoll vitner

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3: Beretning 2014
Sak 4: Regnskap/ Budsjett 2014
Sak 5: Valg av medlemmer til Styret
Sak 6: Innkomne forslag

Kontingent for 2015 må være betalt for å benytte stemmeretten på årsmøtet. Det kan kun stemmes ved fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmene kan bare benyttes ved valg av personer inn til styret.
Årsberetning 2014

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!