Stormshot Angelic Blizzard

 

Valpeformidling

De valpekull som annonseres på denne siden er satt inn etter oppdretteres eget ønske.

Kjøp av valper fra disse kullene er helt og holdent en sak mellom oppdretter og valpekjøper.

Oppdretter har gitt opplysninger som tilsier at klubbens etiske grunnregler er overholdt i forbindelse med disse kullene. Norsk American Akita Klubb kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for riktigheten av de opplysninger oppdretter har gitt, ei heller er Norsk American Akita Klubb ansvarlig for eller vil bli trukket inn i tvister mellom oppdretter/valpekjøper vedrørende helse eller andre mangler som eventuelt måtte dukke opp.
Norsk American Akita Klubb vil minne enhver valpekjøper om at man må være klar over at når man kjøper en valp på 8 uker, vil det være umulig å forutsi hvordan valpen utvikler seg mot voksen alder.
Har du noe spørsmål om rasen /planlagte kull kan du ta kontakt med klubbens Valpeformidler.

Vi gjør oppmerksom på at kull som ønskes satt opp på denne listen, må følge NKK’s etiske retningslinjer for avl, samt være innenfor 6,25% innavl som er anbefalt av NKK.

 

Valpeformidler i klubben er:
Emma Louise Eriksen Spernes
E-mail: emma_eriksen@outlook.com    Tlf: 98074213

Valpeformidlers Oppgaver

  • Valpeformidlingens formål er å formidle kontakt mellom AA kjøpere og valpekull som er godkjent/anbefalt av NAAK avl`s anbefalinger samt følge NKK etiske retningslinjer for avl og oppdrett, NKK avlsstrategi.
  • Valpeformidler registrerer kjøpers navn, adresse og telefonnummer og sender oversikt over alle kull som er godkjent ift NAAK avls anbefalinger, NKK etiske retningslinjer for avl og oppdrett.
  • Oppdrettere fyller ut og gir tilbakemelding til valpeformidler så fort valpene er født, samt kjønnsfordeling på valpene. Oppdretter plikter å melde fra når valpene er solgt.
  • Kull blir strøket fra listen når valpene er blitt 3 mnd. gamle dersom valpeformidler ikke har hørt noe fra oppdretter.
  • Sørge for at valpelisten kommer ut på klubbens hjemmeside via webansvarlig
  • Valpeformidler skal i alle tilfeller være nøytral og ikke vurdere ulike kull eller oppdrettere opp mot hverandre.
  • Valpeformidler skal behandle alle godkjente/anbefalte kull på lik linje, og har ikke anledning til å anbefale et kull fremfor et annet.
  • Har valpeformidler selv kull, skal disse behandles på lik linje med andre innmeldte kull.
  • Valpeformidling gjelder kun for oppdrettere i klubben med norsk oppdrett. For oppdrett i utland henvises til respektive lands raseklubb.
  • Valpeformidler samarbeider med raserådet og styret i NAAK.