mL_Ve6aLfyqz08_eb5QLHag

For at klubbene i NKK-systemet skal kunne fremstå samlet, er det nødvendig å ha tydelige verdier, mål og planer. Her finner du en del styrende dokumenter for NKKs og raseklubbenes arbeid.

Lover for Norsk Kennel Klubb (vedtatt 24.april 2010):  NKK`s lover:


 

Ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund. (vedtatt 2011) og for NAAK oppdatert 2013 :
Brev_til_medlemsklubber

 


Norsk American Akita Klubb`s lover: Lover