Norsk Kennel Klubbs Antidopingreglement

 

dopinghund1

Norsk kennelklubb har vedtatt et nytt antidopingreglement som ble gjort gjeldende 1.1.2014. Reglementet gjelder for alle offisielle og uoffisielle konkurranser, samt andre arrangementer som utstillinger, lydighetsstevner, jakt-og brukshundprøver etc. arrangert av NKK og medlemsklubber


Dette medfører at hunder som er under medisinering eller annen behandling i hovedregelen ikke har lov til å starte i konkurranser eller på utstillinger.
For en rekke legemidler er det etablert karenstider:

Karenstidene avgjør hvor lang tid det minst må gå før hunden kan starte etter en aktuell behandling. Det er viktig å merke seg at karenstidene er minimumstiden som må ha gått fra behandlingsslutt til en eventuell start på konkurranse eller utstilling. Det er mange forhold som virker inn på hvor raskt legemidler brytes ned og elimineres fra kroppen. Det vil derfor i noen tilfeller være anbefalt med et lengre opphold fra konkurranser enn den angitt karenstiden dersom man skal være sikker på at hunden ikke avlegger positiv dopingprøve. Dette er en vurdering som må gjøres i samråd med veterinær.

Generelt skal hunder som starter i konkurranser være friske og medisineringsfrie.

For hunder som er under langtidsmedisinering, er det mulig å søke om dispensasjon for å starte. Dette gjelder for eksempel for allergiske hunder og hunder med diabetes (sukkersyke) som er friske og velfungerende når de går på behandling.
Det er verdt å merke seg at Norsk Kennelklubbs antidopingreglement også gjelder for ulike fysikalske behandlinger som akupunktur og kiropraktikk. Generelt er karenstiden for slike behandlinger 4 døgn.

Det anbefales imidlertid at det vaksineres i godt tid før stevner og utstillinger. Dette er for at vaksinene skal få tid til å virke så hunden er beskyttet ved smitteeksponering, og med hensyn til at hunden ikke skal utsettes for unødig belastning i perioden rett etter vaksinering.

urinPrøvetaking kan skje ved tilfeldig utvalg eller etter mistanke, og tas vanligvis ved urinprøve.

Lister over karenstider og fullstendig informasjon om antidopingregelverket finnes på NKK`s side:  Antidopingregelverk_180214.pdf