Ny hjemmeside


Ny hjemmeside.

Klubben er nå registrert i enhetsregisteret + frivillighetsregisteret. Dette gjør at vi blant annet kan eie eget domene, ha egen bank konto, søke om momsrefusjon, søke om tilskudd ved feks kurs, prøver, arrangement etc.
Vi har i denne forbindelse fått registrert eget domene som vil bli www.american-akita.no. Det gamle domene navnet og webhotell som vi bruker nå (www.americanakita.no) hadde klubben fått låne av private for at klubben skulle kunne sette opp hjemmeside. Hjemmesiden (theme) har vist seg å vært noe ustabil ved at den ikke har vært like god på alle nettlesere. Derfor har vi valgt å lage en helt ny og oppdatert side, men vil prøve å overføre mye av innholdet som vi bruker i dag.
Vi jobber nå med en hjemmeside som skal eies fullt og helt av klubben/ Styret, forhåpentligvis vil den også kunne være lett å oppdatere i ettertid. Den nye hjemmisiden vil bli offentliggjort straks den er ferdig satt opp.
Bilder på denne siden er hentet blan annet fra forumsiden på facebook. Om noen skulle synes at deres bilde ikke skal være her, setter vi pris på at dere sier ifra…