Ny logo


Vi er blitt gjort oppmerksomme på at NAAK sin logo er kopiert uten tillatelse fra rettmessige eier. 
Klubben var ikke klar over dette da logo endring ble gjort i 2014.

Logo endringen ble gjort i samarbeid med medlemmene i klubben , hvor alle stod fritt til å sende inn bidrag. Logoen med flest stemmer ble klubbens nye logo.

Styret i NAAK vil innen kort tid komme med mer informasjon ang ny logo, fra i dag vil vi ta i bruk gammel logo frem til ny foreligger.

 

Styret