Nytt fra NKK: Høring – jakt, felling og fangst

Høring – jakt, felling og fangst

NKK har sendt ut melding til alle medlemsklubbene om høring fra Miljødirektoratet.

Til klubber/forbund
Høring – endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst.
Miljødirektoratet (MD) sender med dette endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst, ut på høring.Vi ber om at høringssvar fra klubbene sendes inn til NKK innen 1.februar 2016 på jakt@nkk.no.

Hilsen

EVA PEDERSEN
Saksbehandler Aktivitetsavd.

 

Linker til dokumenter:

Høring – endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felli…

Høringstekst og forskriftstekst ettersøkshund

 

0