Nytt fra NKK: Hundehelse – Nytt utstillingsregelverk


Nytt utstillingsregelverk – NKK

NKKs nye utstllingsregelverk er nå offentliggjort på NKK siden. Følg denne LINKEN