Ønsker nye medlemmer til verv i Styret velkommen!


Etter årsmøtet 5.sept.2015 ser det nye Styret slik ut:

Leder: Siv Nilsen
Nestleder: Marte Lie Grasvold

Styremedlem: Kai Erik Bruun
Styremedlem: Hege Svenssen Mjøs

Kasserer: Linn Astrid Hanssen
Sekretær: Nina Hermanssen

Varamedlem: Cassandra Karlsen
Varamedlem: Mirjam Solbakk