Pris endringer ift påmelding rasespesialen 2005


INFO FRA NKK VEDR. RASESPESIALUTSTILLING/ EDS:

Rasespesialen kan starte kl.13 eller når ringen blir ledig. Skal være ferdig innen kl.18.
Det er gitt generell dispensjon fra utstillingsreglenes bestemmelser om kritikker ved utstillingen arrangert i forbindelse med EDS-15. Klubben avgjør selv om den ønsker kritikker på sin utstilling.
Ønsker klubben kritikker i ringen kan det maksimale antall påmeldte hund i den enkelte ring være:

  • 1) Med skriftlig kritikk og/ eller åpen bedømmelse: max antall hund pr.ring er 60 hunder.
  • 2) Uten skriftlig kritikk og uten åpen bedømmelse: max antall hunder pr.ring er 90 hunder.