RAS er publisert!


Da har vi gleden av å presentere det ferdige dokumentet på rasens avlstrategier:
RAS- Rasespeifikke Avls Strategier

Det er gjort et godt stykke arbeid med å få produsert dette dokumentet og vi håper at den kan være nytte og hjelp for både oppdrettere og andre.
RAS er NAAK sitt strategidokument for klubbens avlsarbeide. Det er ment som et verktøy til rasens oppdrettere i deres avlarbeid.
RAS skal bidra til tydelige definisjoner av NAAK sine mål for hundavl i fremtiden og et godt verktøy.

NAAK ønsker at avlsarbeidet i Norge skal fortsette å holde en høy standard, bevare rasens type og avle frem i samsvar med gjeldene rasestandard.

Vi legger også fokus på bruken av rasetypisk konstuksjon, funksjonelt friske hunder som kan fungere til rasens bruksområder og i dagens samfunn med stor fokus på et godt og avbalansert gemytt. Det er viktig å merke seg at avlen er oppdretters ansvar:
NAAK vil ikke sette en rekke krav og begrensinger på oppdretterne, men håper at anbefalingene i dette dokumentet vil bli fulgt uten
restriksjoner.

Styret ønsker å takke klubbens raseråd med jobben som er gjort for å få til dette dokumentet!

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *