Stikkord: adferd

  • Helse og atferdsundersøkelse American Akita

    Helse og atferdsundersøkelse American Akita

    Helse og atferdsundersøkelse for American Akita [callout font_size=»13px» style=»silver»]Helse og atferdsundersøkelsen for american akita er gang og vi oppfordrer flere til å delta!! Status for antall mottatte svar på helse og atferds undersøkelsen er pr idag kun 28 svar. Med andre ord så går det litt trått foreløpig!…[/callout] Helse – og atferdsundersøkelse på American Akita […]