Til Årsmøtet 2015

Til informasjon

Årsmøtet nærmer seg raskt. Fortsatt mangler vi frivillige kandidater til verv i Styret.. Klubben må ha et beslutningsdyktig styret!

Forslag fra NKK:
Om klubben mangler vesentlige personer i styret må det eventuelt avholdes et ekstraordinært årsmøte som så skal velge personer til de ubesatte verv.
Medlemmene må da kunne foreslå nye kandidater og valgkomiteen må jobbe videre for å finne kandidater til disse vervene.

Av denne grunn må Årsmøtet forberede seg på å mene noe om hvorledes situasjonen skal håndteres.

 

 


 

0