Tilleggskrav Mentaltest – Finsk Champion Tittel


NY INFO! Den 3 august 2016 har Finsk Kennelklubb og deres mentaltest komite hatt nytt møte. De har  bestemt at det kun FKK mentaltest/ karaktertest som gjelder ift oppnåelse av Finsk Championat!

Dette betyr at vi lenger ikke kan benytte Norske eller Svenske mentaltester.

 

Tidligere i vår sendte NAAK et brev/forespørsel til Finsk American Akita Klubb og Finsk Kennel Klubb vedr. tilleggskrav for å få finsk championat (krav om godkjent mentaltest for å få finsk championat). Vi ønsket at Norsk Karaktertest og MH test skulle være gyldig som tellende til championatet.

Finsk Kennel Klubb har fra 1.juni 2016 vedtatt at ALLE mentaltester i Scandinavia vil være gyldig som tilleggskrav til Finsk Utstillings Championat.

http://www.kennelliitto.fi/uutiset/muutos-valionarvosaantoon