Hachiko in Montreal

Hachiko in Montreal

Råd og tips til deg som planlegger valper

Det er et stort ansvar å være oppdretter, men det er også veldig spennende og trivelig.

Før du går i gang er det viktig å vite mest mulig om hva du gir deg i kast med. Alle som har valpekull er  oppdrettere, med det ansvaret det medfører, uansett om det er snakk om et tilfeldig kull eller ett av mange kull på en kennel.

Mange tispeeiere vurderer om de skal ha et kull på tispen sin. Noen fordi de har en genuin interesse for den rasen de har. Andre fordi de ser for seg lettjente penger. Noen ønsker kull fordi de tror dette er det beste for alle tisper. Andre fordi de ønsker at barna i familien skal oppleve en valpefødsel og se valpene vokse opp. Før du går i gang er det viktig at du nøye setter deg inn i en del problemstillinger og krav som stilles til deg som oppdretter.

Ingen tispe bør ha valper for sin egen helses skyld

I naturen er det kun lederparet i flokken som får valper og de andre  flokkmedlemmene hjelper til med å skaffe nok mat til valpene og de tar også del i stellet og oppdragelsen når valpene er gamle nok til det.

Faktisk er det å ha valper en meget stor påkjenning på en tispe, både fysisk og psykisk. Dersom tispa har mentale eller helsemessige svakheter vil en graviditet med påfølgende ammeperiode kunne løse ut sykdommer og uønsker oppførsel, som ellers hadde kunne blitt holdt i sjakk. I tillegg er det alltid en fare for komplikasjoner under fødsel. Spesielt dersom tispa ikke er i topp kondisjon eller dersom hun er eldre enn 5 år når hun får sitt første valpekull.

Er tispen god nok for å brukes i avl?

Hun må først og fremst være rasetypisk både av utseende og oppførsel og være klinisk frisk. Sjekk ut hvilke minstekrav kennelklubben stiller for registrering av valper av din rase og ikke minst hvilke minstekrav raseklubben stiller for formidling av valpekull. Oftest er det slik at raseklubben stiller betydelig høyere krav for formidling av kull enn det kennelklubben stiller for registrering av valper.
Husk også å sjekke helse og gemytt på søsken og tispas foreldre..

Har du tid til å ta deg av et valpekull?

Å være i full jobb og ha valper er ingen god kombinasjon. I slutten av drektigheten må tispen tisse langt oftere enn det som er vanlig og hun må ha flere små og hyppige måltider. Og du må ha mulighet til å ta deg fri på kort varsel, for valpingen kan starta fra dag 58 til dag 65 etter parring. Etter fødselen trenger både tispe og valper regelmessig tilsyn, luftig og mat. Er du i jobb bør du derfor spare opp mest mulig ferie og overtid og bruke dette på valpekullet.

Har du økonomi til å ta deg av et valpekull?

Før du kommer så langt som å få en eneste krone inn går det mange kroner ut. Premieringer på utstilling og prøve. HD-undersøkelse og øyenlysning. Vaksiner og forsikring. Parring inkludert reise og opphold. Ekstra mat i drektigheten og under ammingen samt til valpene. Valpekasse, tepper og diverse utstyr. Veterinærutgifter til eventuell fødselshjelp, problemer underveis og veterinærattest på valpene. ID-merking og registrering i kennelklubben. Annonsering, slitasje på hus og møbler og tapt arbeidsfortjeneste. Først når alt dette er betalt begynner du å få noe inn.
Dersom du prøver å spare penger ved å la være å ta de krevde helseundersøkelsene og ikke bry deg om utstillinger og prøver, vil du som oftest ikke benyttet deg av raseklubbens valpeformidling og du vil stå sist i køen når de mest aktive valpekjøperne skal velge oppdretter.

Verd å huske på er også at du har, i følge kjøpsloven, et økonomisk ansvar ovenfor alle valpekjøperne til hunden er fem år gammel. Dersom du ikke har fulgt spillereglene og det oppstår problemer med valpene slik at de blir syke, må avlives mm, kan du bli stilt økonomisk ansvarlig.

Har du tilstrekkelig med kunnskaper

Dette gjelder både kunnskaper om rasen din fra trening til pelsstell, kunnskaper om valpene fra parring til valpene er leveringsklare samt kunnskaper om hvilke formelle krav som stilles til en oppdretter. Husk at valpekjøperne er like avhengig av din oppfølging som du er av oppfølging fra DIN oppdretter. Det minste en valpekjøper bør kreve av sin oppdretter er å få hjelp til pelsstell og vanlig hverdagsdressur, samt at valpene får den fôringen og det stellet de krever for å utvikle seg til sosiale og friske hunder. Dersom du selv ikke klarer å stelle hunden du har, men er avhengig av andre for å få både hjelp til pelsstell og vanlig oppdragelse, er det muligens alt for tidlig å tenke på valper… Bruk tiden til å lære mer om hund generelt og om den rasen du har. Da får du mye større glede av det første valpekullet ditt også! Ta kontakt med raserådet for informasjon og hjelp..

Har du god kontakt med en erfaren oppdretter?

I tillegg til å utnytte deg av de kunnskaper som raseklubben kan gi deg gjennom artikler i medlemsblad, oppdretterguider, raseråd, valpeformidling m.m. vil du ha stor glede av å ha nærkontakt med en etablert og erfaren oppdretter. Han eller hun kan hjelpe deg på både ene og andre måten, for du vil garantert ha mange spørsmål underveis.

 

Styret i NAAK,Raserådet eller Valpeformidler vil være til hjelp for oppdrettere og hundeiere som vurderer å starte oppdrett. Vi kan være behjelpelig med å svare på ulike spørsmål vedrørende hundehold, avl og oppdrett.

Hvis man vurderer å ha valper på sin tispe kan det være lurt å lese litt om hva det innebærer. Det finnes både gode bøker om avl og oppdrett og mye informasjon på internett.
Man bør begynne med å lese på NKKs sider. Les NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett før du planlegger valpekull. Alle oppdretter skal følge NKKs etiske grunnregler avl og oppdrett & avlsstrategi Grunnleggende dokumenter i NKKs avlsarbeid:

 

Artikkelserien «Oppretteren» tar for seg alle aspekter ved det å drive oppdrett, og er skrevet av Astrid Indrebø. Artikkelserien er tidligere publisert i Hundesport og er å anbefale.
Oppdretteren del1:
Oppdretteren del.2:
Oppdretteres del.3:
Oppdretteren del.4:
Oppdretteren del.5:

 

NKK har også en svært omfattende bok, «Genetikk, avl og oppdrett». Den kan kjøpes på NKK-utstillinger eller bestilles fra NKK.
Vi kan også anbefale noen bøker om hundeavl. «Valping – drektighet, fødsel og valpestell» av Anne L. Buvik og Tove Solberg, og «Tispeboka» eller «Fra valp til voksen» (revidert utgave av Tispeboka) av Randi Schultze. Bøkene finnes på de fleste bibliotek og bokhandlere.

Kennelnavn

Man trenger ikke noe kennelnavn for å drive oppdrett, men det er greit å ha. Da får alle valpene som blir født hos deg samme «etternavn» og det sier noe om hvor de kommer fra.
Alle søkere må være medlem av NKK-tilknyttet klubb. Man må søke NKK for å få godkjent et kennelnavn og det tar 4-6 måneder. Se mer informasjon her

 

Krav til registrering av American Akita valper/ Typebedømmelse
Begge foreldrene må enten være typebedømt eller premiert på utstilling for registrering av valper i NKK. NAAK vil også anbefale alle til å lese gjennom dokumentet Rasespesifikke avsstrategier for American Akita: RAS

HD/AD
For alle raser vil avkom etter hunder med sterk grad HD eller AD registreres med avlsforbud.
Se NKK side