Lisa Kittilsen "Shadow"

Lisa Kittilsen «Shadow»

Retningslinjer for kull på valpelisten

Annonsering av kull på valpelisten er en gratis tjeneste for oppdrettere som er medlem av Norsk American Akita Klubb. NAAK ønsker alle oppdrettere velkommen til å annonsere kullene sine her.

For at alle skal bli behandlet likt har vi satt opp noen enkle retningslinjer for  valpelisten, angående informasjon og oppdateringer.
 

Hvem kan få kullet sitt på valpelisten hos NAAK?

Alle oppdrettere, av Norsk American Akita, som er medlem av NAAK, og har kull der paringen er i henhold til NAAK sine rasespesikfikke avlsstrategier og NKKs etiske retningslinjer, kan få kullet sitt på valpelisten.
Ta gjerne kontakt med Styret for råd, eller om du har noen spørsmål.

Hva må oppdretter gjøre for å få kullet lagt ut på valpelisten?

Sende inn informasjon om foreldredyrene, paringen og oppdrettet og send det til
post(att)american-akita.no (styret).
Vi legger dette ut på valpelisten oppdatert.

Valpelisten settes opp etter hvert som de innkommer og inneholde følgende opplysninger:

Kennelnavn og webadresse
Oppdretters navn, adresse, telefon
Kullets fødselsdato, antall, kjønn (antall hanner/tisper).
Tispens og Hannens navn og reg.nr.

Innavlsgrad 6 genereasjoner
 Kjent HD-status på begge foreldre

 

Hvor lenge kan kullet ligge på valpelisten?

I utgangspunktet kan kullet ligge på valpelisten til valpene er 12 uker gamle. Det er viktig at NAAK får en
tilbakemelding når valpene er solgt/levert slik at vi kan fjerne kullet for å gi bedre rom for de andre kullene på listen, og for å ha en så realistisk valpeliste som mulig for kjøperne.
Dog kan kullet stå til de er levert.
Etter 3 måneder, uten tilbakemelding fra oppdretter, blir kullet  automatisk fjernet uten mer informasjon.