combat-aa-oursRaserådet

Raserådet er Styrets arbeidsorgan i rase- og avls spørsmål i tillegg til å være et medlemstilbud hvor medlemmer kan søke råd om rasen generelt og om avl/ oppdrett.

Raserådet består av :
Leder : John AA Tjøtta
Sekretær : Mayn Bråten
Medlem : Friedrich Birkmar

Kontakt raserådet her:

rase(att)american-akita.no

 

Raserådets arbeid skjer ut i fra klubbens lover, vedtatte avlsretningslinjer og oppgaver som følge av vedtak i Styret eller i Årsmøtet.
Bruker NAAK rasespesifikke avlsstrategi (RAS) som verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. Ansvar for oppdatering av RAS-dokument.

Rådet samarbeider tett med NAAK`s valpeformidling.

Raserådets retningslinjer