Great News

Medlemsbladet Great News er laget for og av klubbens medlemmer. Bladet kommer ut 2 ganger årlig..

Har du lyst til å bidra til Great News?

Da er du velkommen til å ta kontakt med redaksjonen. Alle bidrag vurderes og behandles redaksjonelt av oss i redaksjonen.
Driver du med en hundesport og har opplevd noe du har lyst til å fortelle om? Har du tatt et gøyalt bilde av hunden din i en spesiell situasjon? Kanskje du har et smart trenings-tips eller andre gode råd som kan komme andre hundeeiere til nytte – og glede? Fortelle noe om ditt oppdrett? Produkt tips? Smått eller stort spiller ingen rolle – send det til oss!

Leserinnlegg kan sendes til redaksjonen på e-post: Kenneljeamara@gmail.com
Redaksjonen vurderer alle innsendte leserbrev, og forbeholder seg retten til å forkorte/redigere innleggene.
Vi gjør oppmerksom på at innlegg publiseres under innsenders fulle navn. Det må anmodes og begrunnes spesielt dersom et innlegg skal publiseres anonymt.

Dersom du har tatt stoff rett fra et sted, skal kilde oppgis! – Kopi av en artikkel/tekst fra hjemmesider må ha tillatelse til å trykke teksten!

 

great-news-768x1024
Redaksjonen består av:

Redaktør:
Lisa Johansen

Kontakt: Kenneljeamara@gmail.com

JULENUMMER 2019 kan leses her 

Betingelser ved annonsering i Great News:
  1. Medlemsbladet er laget for klubbens medlemmer. Redaksjonen er helt avhengig av innsendte reportasjer, brev og bilder fra medlemmer.
  2. Alle meldinger om nye innlegg og oppdateringer skal sendes redaktøren skriftlig på epost Kenneljeamara@gmail.com
  3. Artikler og annen tekst må tilkjennegis med navn, da det skal stå i bladet hvem som har forfattet artikler og tekster som er trykket. Dersom du har tatt stoff rett fra et sted, skal kilde oppgis! – Kopi av en artikkel/tekst fra hjemmesider må ha tillatelse til å trykke teksten!
  4. Tekst skal sendes i Word-format! (ikke PDF) slik at redaktør bestemmer linjeavstand, tekststørrelse, marger etc slik at design og tekst blir likt i hele bladet.
  5. Bilder må være høyoppløselige og sendes via epost som separate bildefiler. Husk også kreditering av fotograf (fotografens navn), samt bildetekst.
Redaksjonens retningslinjer:

Oppgaver-Great-News