hachikomemorial_promo

Norsk American Akita Klubb Hannhundliste

Hannhundlisten er en oversikt over hannhunder som har fylt to år og som står til disposisjon for parring. Videre er hannhundene på listen i følge eiernes opplysninger friske. Se også Etiske retningslinjer for avl og oppdrett.


NAAK og Raserådets rolle i forhold til hannhundlisten

NAAK eller Raserådet er ikke ansvarlig for parringer som blir foretatt, og kan heller ikke stilles til ansvar for valgte kombinasjoner. I denne sammenhengen vil NAAK/raserådet kun fungere som et rådgivende organ i forbindelse med mottatte henvendelser.
NAAK/ Raserådet vil så godt det lar seg gjøre holde hannhundlisten oppdatert.

 Parringsavtale

En parringsavtale er en avtale mellom oppdretter* og hannhundeier. Oppdretter er selv ansvarlig for å skaffe til veie de opplysningene han/hun trenger angående kombinasjonen mellom sin tispe og utvalgte hannhund. Videre bestemmer hannhundeieren selv hvilke kombinasjoner som er aktuelle, og står således fritt til å takke nei til parring selv om hunden er oppført på hannhundlisten.

Her kan du finne litt informasjon om hva som bør være med i en parringsavtale.

 

Opplysninger om hannhund

Ønsker du å ha din hund på listen, send en melding til Styret (post(att)american-akita.no). Kopier denne teksten og fyll ut:
Navn Hund:
Født:
Reg.nr:
Oppdretter:
Eier:
Webside:
Kontakt:

Vedlegg ett bilde og stamtavle/pedigree (pdf fra NKK). Ønsker du å legge til nye opplysninger eller å fjerne din hund fra listen henvend deg også til NAAK/ raserådet.

Hundene vil bli lagt ut i mottatt rekkefølge…