Råd og komiteer oppnevnt av Styret i NAAK

Estava rain

Estava rain

Raserådet

Raserådet er Styrets arbeidsorgan i rase- og avls spørsmål i tillegg til å være et medlemstilbud hvor medlemmer kan søke råd om rasen generelt og om avl/ oppdrett.

Raserådets arbeid skjer ut i fra klubbens lover, vedtatte avlsretnings-linjer og oppgaver som følge av vedtak i Styret eller i årsmøtet.
Bruker NAAK rasespesifikke avlsstrategi (RAS) som
verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. Ansvar for oppdatering av RAS-dokument

Rådet samarbeider tett med NAAK`s valpeformidling.

Raserådes retningslinjer:Retningslinjer Rase Råd

Raserådet består av :
Leder: John AA Tjøtta | Sekretær: Mayn Bråten | Medlem: Friedrich Birkmar

Kontakt raserådet her: rase(att)american-akita.no

Nana (mirjam Solbakk)

Nana (Leigas Paw)

Valpeformidling

Valpeformidleren er den personen som har oversikt over tilgjengelige valpekull som tilsalgs. I tillegg vil valpeformidleren holde kontakten med oppdretterne og med Raserådet.

De valpekull som annonseres på denne siden er satt inn etter oppdretteres eget ønske. Oppdretter har gitt opplysninger som tilsier at klubbens etiske grunnregler er overholdt i forbindelse med disse kullene.
Har du noe spørsmål om rasen /planlagte kull kan du ta kontakt med klubbens Valpeformidler. Valpeformidleren finner du på denne siden

Valpeformidler:
Emma Louise Eriksen Spernes, E-post: Kontakt

Utstillingskomite

Utstillingskomiteen skal forberede for styret alle spørsmål som har med klubbens utstillings-virksomhet å gjøre.Komiteen skal holde kontakt med andre komiteer for om mulig å unngå stevnekollisjoner (andre aktiviteter, prøver etc).
Utstillingskomiteen retningslinjer: Retningslinjer Utstillingskomite

Utstillingskomite består av:

John Tjøtta , Emma Eriksen og Lisa Johansen

11168859_10153677840043694_9091813526659388913_o Aktivitets komite (MH-beskrivelser, Spor)

Aktivitetskomite skal forberede for styret alle spørsmål som har med klubbens mentaltester, sporsøk etc å gjøre (andre oppgaver enn utstilling). Komiteen har ansvar for å arrangere aktiviteter som spor-/ettersøkskurs evt foredrag, arrangere prøver som for eksempel mentalbeskrivelse etc.
Aktivitetskomiteen retningslinjer: Retningslinjer Aktivitetskomiteen

Aktivitets komite består av:
Marte Jansdotter Skamsar