BLI MEDLEM


SLIK BLIR DU MEDLEM I NORSK AMERICAN AKITA KLUBB (NAAK)

Som medlem i en rase- eller brukshundklubb tilsluttet Norsk Kennel Klub (NKK), blir du automatisk medlem i NKK når du melder deg inn i en slik klubb. Dermed blir du også medlem av NKK når du melder deg inn i NAAK, hvis du ikke er medlem allerede.


Grunnkontigent i NKK:
Kr.220,-


Hovedmedlemskontigent i NAAK
Kr.300,-


Husstandsmedlemskap i NAAK
Kr.150,-


For innmelding som husstandsmedlem, kreves ikke grunnkontigent til NKK, men det det kreves at husstanden allerede er hovedmedlem i klubben. Innmelding i Norsk American Akita Klubb skjer primært via nettsiden til Norsk Kennel Klub og kontigenten betales ved innmelding med kredittkort.

Ved innmelding av husstandsmedlem må hovedmedlemets navn og medlemsnummer oppgis.

Giro med kontigentbeløpet vil da mottas fra Norsk Kennel Klub innen kort tid.

Link til innmelding på NKK nettside finner du her :BLI MEDLEM


Som medlem i Norsk American Akita Klubb vil du motta klubbens medlems blad «Great News», som kommer ut 2 ganger i året . Du vil også mottat 4 nr. av NKK’s medlemsblad, Hundesport.


Vi oppfordrer deg til å bli medlem i klubben, å være med på aktiviteter og samlinger som arrangeres av klubben. Dette vil gi deg og hunden god sosialisering sammen med eiere og hunder av samme rase.Der du kan få et godt nettverk i tillegg til oppdretteren også stille spørsmål og få gode råd!


Utmeldning skjer direkte via NKK sine sider.