TIPS OM STELL OG HOLDFor riktig hold av en Akita trengs en pålitelig, konsekvent og tålmodig eier. Han skal ha en tørr liggeplass som er skånet for trekk og direkte sollys. Akitaen bør innlemmes som en familiemedlem, den er ikke noen «24 timer i døgnet hundegårdshund». Han har et relativt beskjedent matbehov. Man bør likevel påse at hundeforet er avbalansert og finne frem til det foret som hunden liker og mår best av. Det hender at han kan få utslett av noen ingredienser i enkelte hundefor. En Akita som er fornuftig holdt og oppdratt vil være tro, pålitelig og lydig ovenfor sin eier.


Pelsen:

Akitaen har myk, tett underpels og to lag stri ytterpels, en kort og en lengre. Pelsen skal gi et «struttende» inntrykk. Den røyter to ganger i året, og da mister den all underull i løpet av kort tid. En Akita røyter to ganger i året, og da skal nær sagt all pelsen byttes ut. Den første røytingen er spesiell og rikelig og pleier som regel å komme en gang mellom 1 års alder og 18 måneders alder og det er først etter det at den ”voksne” pelsen vokser ut. For å få vekk valpeullen kan man bruke en ”elghundsbørste” (en liten børste/kam som har pigger i to rekker som ikke sitter alt for nære hverandre). En metall kam, som har langt mellom tinnene, pleier å fange opp dekkhårene.

En gummibørste en også fin å bruke for å få vekk «død» pels å øke blodsirkulasjonen.
Det aller beste tipset for å få fart på røytingen når den først har begynt, er å bade hunden 1 gang pr.uke og deretter børste og gre pelsen med med en god kam, karde eller børste- da løsner det! Pelsen skal tørkes/børstes slik at dekkhårene står ut fra kroppen. En kraftig blåser/ tørker er til veldig god hjelp!


Mosjon

Akitaen oppnår ved 7-9 måneders alder nesten fullvoksen størrelse. Etter dette vokser den ikke stort mer enn et par cm. Med andre ord får du temmelig raskt en hund som er storvokst, men som fortsatt er en valp når det gjelder utveklingsnivået av bengygning, sener og ledd. Du bør passe på at hunden ikke overanstrenger seg da det vil kunne være til skade for hunden. Mosjon skal skje i valpens/unghundens eget tempo, men det er ikke alltid den kjenner sine egne begrensninger, løper du så løper den. Sykkel-/trekk-/kløv trening bør du vente med till hunden er blitt utvokst (1 1/2 – 2 år) for å unngå belastningsskader på hunden.Litt om oppdragelse

American Akita kan være utrolig sta og har en god porsjon selvtillit. En del inkonsekvente eiere har måttet tåle å få seg en lærepenge i dette avseende, spesielt fra hannhunder.
Gjør deg selv og din Am.akita en stor tjeneste ved å oppdra den fra dag 1. De nydelige 8-10 uker gamle valpene som du henter hos oppdretteren blir på kort tid store og selvbevisste hunder. Hvis du ikke har lykkes i å oppdra din Akita til å anerkjenne deg som flokklederen innen den har nådd kjønnsmoden alder, kan det by på problemer når den blir enda eldre.

De erfaringer valpen får de første ukene/ månedene er meget viktige for å få en stødig og sosial hund. Am.akitaen anbefales sterkt å få være en del av familien, den er ikke en hund du setter i hundegård/ kjetting det meste av døgnet. Gi den mye oppmerksomhet og vær konsekvent under oppdragelsen. Det er bedre å dele opp treningene opp i korte økter, enn å terpe på det samme over lengre tid. Am.akitaen lærer meget fort, men kan også «glemme» fort hvis det mases for mye..Am.akita er en viljesterk hund, hvis er den i det rette humøret, kan den godt «vise deg finger’n» når den går lei. Ved å være den som hele tiden starter og avslutter aktiviteter forteller du den hvem som bestemmer..
Akitaen kan være en dominant hund ovenfor andre hunder av samme kjønn, noe som spesielt kan merkes ved løpetider hos tisper, og når det er løpetider i nabolaget hos hannhunder. Selvfølgelig vil en Am.akita akseptere sin plass i hundeflokken hjemme. Her igjen kommer all den treningen du har lagt ned fra starten av inn i bildet, samt hvor mye tillit du og din hund har opparbeidet til hverandre.
Akitaen kommer stort sett godt overens med barn, men selv for den gjelder (som med alle hunderaser) at man aldri bør la hunder og barn oppholde seg sammen uten å holde dem under oppsyn.
Først og fremst bør du alltid ha i bakhodet at det er mye lettere å gi en valp eller en unghund den nødvendige oppdragelsen og rettledningen enn det er å forsøke å oppdra en 65-70 cm. stor hannhund som veier 25-30 kg.


I en Am.akita skaffer du deg en venn for livet som trofast vil være ved din side i 10-13 år og

ut i fra kjærlighet til sin eier utfører en Akita alt, riktig nok ikke alltid ved første forsøk.