AKITIVITESKOMITE


Aktivitetskomite skal forberede for styret alle spørsmål som har med klubbens mentaltester, sporsøk etc å gjøre (andre oppgaver enn utstilling). Komiteen har ansvar for å arrangere aktiviteter som klvømerker, spor-/ettersøkskurs evt foredrag, arrangere prøver som for eksempel mentalbeskrivelse etc.


Aktivitets komite består av: