AKTIVITETER


Norsk American Akita Klubb er avhengige av en rekke frivillige som bidrar til at klubben vår fortsetter å være levende. Aktiv raseforvaltning, arrangementer og aktiviteter krever mye jobb og vi er glade for alle våre flotte tillitsvalgte. 

TIPS OSS GJERNE OM AKTIVITETER SOM GJELDER AMERIKASNK AKITA

UTSTILLING
Les mer

MERKER
Les mer

LOKALE ARRANGEMENTLes mer