LOKALE ARRANGEMENT


Vi håper på å kunne ha lokale arrangement over hele landet, det kan være fellessamlinger, lokale turer, kløvmerker, kurs etc.