Rasespesifikke avlsstrategier

American Akita

Her finner du vedlagt:
Dokumentet for Rasespesifikke Avlsstragier for American Akita


Norsk Kennel Klubb har det overordnede ansvaret for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase er delegert til de respektive medlemsklubbene. NKKs Avlsstrategi og Etiske grunnregler for avl og oppdrett er fundamentet RAS skal bygges på. Hensikten er ikke å innføre en rekke avlsrestriksjoner sentralt i NKK, men å lage en strategi for å nå NKKs målsetning..


«Funksjonelt friske hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet,

som kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet«


Norsk American Akita Klubb (NAAK) er ansvarlig for rasen i Norge og er dermed ansvarlig for utformingen av RAS .

RAS er et levende dokument å skal årlig evalueres og revideres hvert 5 år. RAS er NAAK sitt strategidokument for klubbens avlsarbeide.

Det er ment som et verktøy til rasens oppdrettere i deres avlarbeid.
RAS skal bidra til tydelige definisjoner av NAAK sine mål for hundavl i fremtiden og et godt verktøy.

NAAK ønsker at avlsarbeidet i Norge skal fortsette å holde en høy standard, bevare rasens type og avle frem i samsvar med gjeldene rasestandard.


Vi legger også fokus på bruken av rasetypisk konstuksjon, funksjonelt friske hunder som kan fungere til rasens bruksområder og i dagens samfunn med stor fokus på et godt og avbalansert gemytt. Det er viktig å merke seg at avlen er oppdretters ansvar:
NAAK vil ikke sette en rekke krav og begrensinger på oppdretterne, men håper at anbefalingene i dette dokumentet vil bli fulgt utenrestriksjoner.


Innhold RAS skal beskrive rasens historiske bakgrunn og utvikling, dagens situasjon, kortsiktige og langsiktige mål, samt beskrive en strategi for å nå målene. Sentrale områder er rasens populasjon, helse, mentalitet og bruksegenskaper, atferd og eksteriør. Det er viktig å prioritere de områdene det skal fokuseres på, og videre lage en plan for hvordan klubben vil sikre at avlsstrategien følges opp og brukes aktivt.

RAS dokumentet for american akita.


Generell informasjon om rasespesifikke avlsstrategier:

NKK informasjon om RAS.