RASEN


Norsk American Akita Klubb er avhengige av en rekke frivillige som bidrar til at klubben vår fortsetter å være levende. Aktiv raseforvaltning, arrangementer og aktiviteter krever mye jobb og vi er glade for alle våre flotte tillitsvalgte. Nedenfor er en liste over de som er med i styre og stell 2023-2024, samt kontaktinformasjon.

RASENS HISTORIE I NORGE

Les mer

HELSELes mer

TIPS OM STELL OG HOLD

Les mer

AMERICAN AKITA


Les mer

RASESTANDARD
Les mer